Taxe mai mari din 2024! Moficări pentru SRL și PFA

Last modified date

Comments: 3

Taxele datorate de SRL și PFA au crescut vertiginos în ultimi 2 ani, acestea aproape că s-au triplat în acest interval de timp, dacă avem în vedere și creșterea din 2024.

Firma Mea este o companie care oferă servicii complete pentru înființarea oricărui tip de firmă, dar și pentru orice modificare de competența registrului comerțului. Ne ocupăm de toată procedura, depunem actele, monitorizăm dosarulu, obținem documentele finale etc.

Formă finală text de lege, apricabil veniturilor obținute începând cu 1 ianuarie 2024, principalele modificări sunt:

 • se reintroduce cota de 3% în cazul microîntreprinderilor, datorată conform schemei din tabelul de mai jos, la care se adaugă condițiile existente și în 2023;
 • începand cu veniturile din 2024, PFA, II, IF vor datora CASS la venitul net in limita a 60 salarii minime brute petara . Se elimina plafoanele de 6,12, 24 salarii, astfel că PFA, II, IF care obțin venituri mai mici de 60 salarii minime brute, vor plări CASS aplicand 10% la venitul net;
 • PFA, II, IF care obtin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datoreaza CASS daca obțin venituri din salarii anuale (sau venituri din alte surse) mai mari de 6 salarii minime brute;
 • renunțat la plafonul CAS, de 36 de salarii, care s-ar fi adăugat celor existente de 12 și 24 de salarii
 • decis că CASS-ul pentru veniturile din activități independete (cu excepția celor sportive) se va datora pe fiecare sursă de venit;

Cele mai importante modificări ale taxelor datorate de SRL și PFA din 2024 sunt:

1% pentru micoîntreprinderile care– < 60.000 euro, cifră de afaceri maximă
– nu desfășoară activitățile enumerate mai jos
3% pentru microînreprinderile care– > 60.000 euro, cifra de afaceri minimă și/sau
– desfășoară următătoarele activități:
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;
5829 Activități de editare a altor produse software;
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (…);
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare;
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe (…);
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante;
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6910 – Activități juridice – numai pentru societățile (…)
8621 – Activități de asistență medicală generală;
8622 -Activități de asistență medicală specializată;
8623 -Activități de asistență stomatologică;
8690 -Alte activități referitoare la sănătatea umană.

La cele de mai sus se adaugă celelelate condiții existente si in anul 2023, pentru a dobândi statutul de microîntreprindere, respectiv:

 1. venituri din consultanta mai mici de 20% din veniturile totale;
 2. un salariat cu normă întregă (8 ore /zi);
 3. asociații nu pot deține mai mult de 25% din numărul titlurilor de participare sau al dreptului de vot la cel mult trei persoane juridice române care să fie și microîntreprinderi.

Aspecte procedurale:

 • în cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere, depășesc nivelul de 60.000 euro, sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute mai sus, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%;
 • în situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile amintite și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%;
 • în situaţia în care persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN mai sus amintite obţin venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activităţi.

Înăsprirea condițiilor microîntreprinderii din 2024

Se poate observa că potrivit noilor modificări fiscale se restrânge tot mai mult posibilitatea companiilor să adere la statul de microîntreprindere și să beneficieze astfel de aceste facilități fiscale, cu consecința achitării unor taxe mai mari la bugetul de stat.

Evidențiem reintroducerea cotei de 3%. Altfel spus, vor mai achita 1% din încasări doar acele SRL-uri care dețin statutul de microîntreprindere și care nu realizează venituri anuale mai mari de 60.000 euro. Cele care realizează venituri anuale mai mari de 60.000 euro sau care desfășoară activitățile enumerate în tabelul de mai sus, datorează 3% din încasări.

Este important să precizăm că momentul ales de Guvernul României pentru a adopta aceste măsuri este unul în care companiile se confruntă cu dificultăți financiare, ca urmare a recesiunii Germaniei etc. Astfel, credem că într-un astfel de moment companiile ar fi trebuie sprijinite și nu împovărate cu noi taxe.

În plus, dacă vei obține un venit brut mai mare de 300.000 lei, cu o profitabilitate mai mare de 30%, nu se mai aplică cota de 3%, ci regimul de impozitare pe profit de 16%!

Se introduce un nou plafon CASS

Se introduce un nou plafon CASS, respectiv cel reprezentând echivalentul a 36 de salarii minime, care odată atins va atrage dări mai mari către bugetul de stat.

Se introduc noi plafoane pentru plata CAS și CASS

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) se determină în funcție de venitul net realizat, în limita 6 salarii minime și o limita maximă de 60 de salarii minime

Potrivit ultimelor discuții care au avut loc în data de 19.09.2023, s-a introdus pentru CASS un nou plafon reprezentând echivalentul a 6 salarii minime brute pe țară, cea ce însemnă că cine nu realizează venituri la nivelul celor 6 salarii minime, va datora CASS prin raportare la acest plafon, existând câteva excepții.

Tot acum s-a decis că cei care realizează venituri din activități independente, desfășurând mai multe tipuri de activități, vor datora CASS pe fiecare sursă de venit la bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat, baza de calcul neputând depășii nivelul de 60 de salarii minime brute. La acest momentu nu se face diferență între veniturile realizate din activități independente și cele din chirii, proprietate intelectuală etc.

Pe de altă parte, se adaugă un nou plafon CAS, la 36 de salarii. În prezent, există un plafon la 12 salarii și un altul la 24 de salarii. Prin instituirea acestui nou plafon, odată atins contribuabilul trebuie să achite sume de bani în plus, în contextul noilor reglementări.

Se modifică cota TVA

Așa cum rezultă din expunerea de mai sus se vor elimina anumite cote, iar alte vor fi mărite.

Concluzii

În urma calculelor simulate am ajuns la concluzia că un PFA este mai rentabil decât un SRL, microîntreprindere, dacă nu realizează venituri totale anuale mai mari de aprox. 80.000 lei. Depășirea acestui plafon face să devină mai rentabil un SRL ca microîntreprindere.

Dacă ești interesat de înființarea unui SRL clic aici, iar pentru înființarea unui PFA aici.

Te putem ajuta!

Dacă vrei să faci optimizări raportat la noile prevederi fiscale și vrei să înființezi o firmă nouă și/sau să închizi una, echipa noastră de experți te poate ajuta! Lasă-ne pe noi să ne ocupăm și vei evita să pierzi timpul.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

3 Responses

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment