Înființarea unei firme pentru construcții

Last modified date

Comment: 1

În materialul de mai jos redăm cele mai importante aspecte legate de înființarea unei firme pentru construcții, inclusiv ce ar fi mai bine să alegi între PFA sau SRL etc.

Firma Mea este o companie care oferă servicii complete pentru înființarea oricărui tip de firmă. Oferim servicii complete pentru orice modificare care se poate efectua într-o firmă, dar și servicii de închidere a firmelor.

Materialul cuprinde:

 • PFA sau SRL pentru înființarea unei firme de construcții?
 • De ce coduri CAEN ai nevoie?
 • Etapele înființării unei firme de construcții?
 • Ce trebuie să știi când execuți lucrări de construcții?

1. Ce să alegi pentru construcții, SRL sau PFA?

Pentru a face o alegere bună este esențial să cunoști caracteristicile celor două tipuri de firmă.

Societatea comercială cu răspundere limitată sau pe scurt SRL are următoarele caracteristici:

 • asociații nu răspund cu bunurile personale pentru datoriile societății, societatea fiind un subiect distinct de drept răspunde cu bunurile proprii, adică cu acele bunuri puse în comun de asociați;
 • un SRL poate avea un număr nelimitat de coduri CAEN, astfel poate desfășura mai multe activități comerciale (de exemplu, construcții, închiriere de utilaje pentru construcții, fabricare de bolțari, design etc);
 • din punct de vede juridic un SRL este, la fel ca orice om, un subiect de drept, adică o persoană care are drepturi (dreptul de proprietate) și obligații (achitarea unei facturi de telefonie mobilă);
 • societatea cu răspundere limitată poate avea un număr de maxim 50 de asociați;
 • poate avea un număr nelimitat de angajați;
 • se înființează ușor, în aproximativ 3 zile;

Am scris un material unde există mai multe informații legate de SRL și pe care poți îl citești aici.

Persoana fizică autorizată sau PFA are următoarele caracteristici:

 • lipsa personalității juridice, adică nu este considerat un subiect distinct de drept;
 • lipsa asocierii, specifică unui SRL de tip clasic;
 • se înființează și se radiază foarte ușor, în 3 zile;
 • răspunzi cu bunurile persoanele pentru obligațiile contractate de persoana fizică autorizată;
 • poate avea maxim 3 angajați;
 • poate avea maxim 5 coduri CAEN.

Am scris un material unde există mai multe informații legate de PFA și pe care poți îl citești aici.

Pentru înființare unui PFA care are în obiectul de activitate construcțiile nu se solicită calificare profesională.

Persoana fizică autorizată este mai avantajoasă din punct de vedere fiscal dacă realizează o cifra de afaceri anuală care să nu fie mai mare de aprox. 77.000 lei, situație în care devine mai avantajoasă opțiunea înființării unui SRL, microîntreprindere.

Dacă firma va avea un număr mai mare de 3 angajați, un PFA nu răspunde acestei necesități, situație în care trebuie să optezi pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni (SA).

2.  De ce coduri CAEN vei avea nevoie?

Indiferent de tipul de firmă (PFA / SRL) pe care vrei să o înființezi trebuie să optezi pentru alegerea codurile CAEN.

În funcție de activitățile pe care vrei să le desfășori în materia construcțiilor poți avea nevoie de unul sau de mai multe coduri CAEN. Astfel, dacă vrei să te ocupi doar de partea de instalații sanitare, nu și de construcțiile propriu-zise, nu vei avea nevoie decât de codul CAEN pentru instalații.

Cele mai des întâlnite coduri CAEN în materia construcțiilor sunt:

4120    Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 • construcţia tuturor tipurilor de clădiri rezidenţiale:
 • case pentru o singură familie
 • clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn)
 • construcţia tuturor tipurilor de clădiri nerezidenţiale
 • clădiri pentru producţie industrială, de  exemplu fabrici, ateliere, uzine etc
 • spitale, scoli, clădiri de birouri
 • hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante
 • clădiri pentru aeroporturi
 • săli de sport şi similare
 • garaje, inclusiv garaje subterane
 • depozite
 • edificii religioase
 • asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate pe şantier.

Această  clasă exclude:

 • ridicarea construcţiilor prefabricate complete din părţi deja fabricate, dar nu din beton, vezi diviziunile 16 şi  25             
 • construcţia de instalaţii industriale, cu excepţia clădirilor, vezi 4299
 • activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
 • servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

4311    Lucrări de demolare a construcţiilor

 • demolarea clădirilor şi a altor structuri;

4312    Lucrări de pregătire a terenului

 • curăţarea amplasamentelor
 • lucrări de mutare a  pământului: excavaţii, umplere, nivelarea  şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea şanţurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.
 • pregătirea şantierelor pentru exploatări miniere:
 • îndepărtarea surplusului de pământ şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a şantierelor miniere, cu excepţia amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol şi de gaze naturale

Această clasă include de asemenea:

 • executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor
 • executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole şi forestiere.
 • Această clasă exclude:
 • lucrări de foraj pentru extracţia petrolului sau a  gazului, vezi 0610, 0620
 • decontaminarea solului, vezi 3900
 • forarea puţurilor de apă, vezi 4221
 • săparea puţurilor, vezi 4399

4321      Lucrări de instalaţii electrice

 • instalaţii (cablaje) electrice şi de armături electrice
 • instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii
 • instalaţii (cablaje) pentru reţele de calculatoare şi televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre optice
 • antene satelit
 • sisteme de iluminat
 • alarme de semnalizare a  incendiilor
 • alarme antiefracţie
 • iluminat stradal şi semnalizatoare electrice
 • sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi

Această clasă include de asemenea:

 • conectarea (racordarea) aparatelor electrice şi a echipamentului casnic, inclusiv sisteme de încălzire prin pardoseli.

Această clasă exclude:

 • construcţia liniilor de comunicaţii şi de transport  a energiei electrice, vezi 4222
 • monitorizarea şi supravegherea de la distanţă a sistemelor electronice de securitate, cum ar fi alarme antiefracţie şi alarme de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea şi întreţinerea acestora, vezi 8020

4322    Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

 • instalarea în clădiri sau alte construcţii de:
 • sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol)
 • cuptoare, turnuri de răcire
 • dispozitive de colectare  a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât cea electrică
 • instalaţii şi echipamente sanitare
 • echipament şi tubulatură pentru instalaţiile de  ventilaţie şi aer condiţionat
 • armături pentru tevi de gaz
 • conducte de abur
 • sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)
 • sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafeţe cu gazon)
 • instalarea sistemelor de conducte.

Această clasă exclude:

 • instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli, vezi 4321

4331    Lucrări de ipsoserie

 • lucrări de ipsoserie  pe interiorul sau exteriorul clădirilor sau alte tipuri de construcţii,  inclusiv montarea de elemente prefabricate din materiale similare.

4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

 • montarea de uşi, ferestre (exclusiv uşi automate şi  turnante), tocuri de uşi şi ferestre, din lemn sau alte materiale           
 • instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru magazine
 • instalarea mobilierului
 • lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de  plafoane, montarea de pereţi mobili etc.

4333    Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

 • montarea, acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri sau în alte tipuri de construcţii de
 • plăci din ceramică, beton sau piatră (pentru pardoseli şi pereţi), repere din teracotă pentru sobe
 • parchet şi alte acoperitoare de  pardosea din lemn, lambriuri
 • mochetă şi linoleum, inclusiv acoperitoare pentru pardoseli din cauciuc sau mase plastice
 • elemente de acoperire, pentru pardoseli sau pereţi din gresie, granit, marmură
 • tapete

4334    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

 • lucrări de vopsitorie şi zugrăveli, interioare şi exterioare ale clădirilor
 • lucrări de vopsitorie şi zugrăveli pentru construcţii inginereşti sau lucrări de geniu civil
 • montarea de geamuri, oglinzi etc.

Această clasă exclude:

 • instalarea ferestrelor, vezi 4332

4391    Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

 • realizarea structurii acoperişurilor
 • montarea elementelor de acoperire
 • Această clasă exclude:
 • închirierea utilajelor şi echipamentelor de construcţii fără operator, vezi 7732

Așa cum am menționat nu am enumerat toate codurile CAEN din materia construcțiilor, ci pe cele mai des întâlnite de noi.

3. De ce ai nevoie ca să înființezi o firmă pentru construcții?

Ca să înființezi o firmă pentru construcții vei ave nevoie de:

 • Carte de identitate;
 • Denumire (in cazul SRL)
 • Sediu.

În baza acestor informații se completează actele solicitate de Registrul Comerțului, existând un pachet de acte ce trebuie completate, iar pentru SRL sunt:

 • Rezervarea de denumire;
 • Cererea de înregistrare;
 • Actul constitutiv;
 • Contractul pentru sediu social, care poate fi un contract de comodat sau de închiriere (cele mai des întâlnite);
 • Declarația pe proprie răspundere dată pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare sau pentru desfășurarea activităților;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Actele de identitate ale fondatorilor (cărți de identitate, pașapoarte etc.);
 • Dovada achitării taxei de 128 de lei.

Pentru înființarea unei PFA dosarul de înmatriculare care se depune la Registrul Comerțului trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Rezervarea de denumire (dovada)
 • Cerere de înregistrare;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscala;
 • Declarația-tip pe propria răspundere care sa ateste ca nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora;
 • Actul de identitate al titularului PFA;
 • Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca PFA;
 • Dovada care atesta dreptul de folosința asupra sediului profesional si, daca este cazul, înscrisul care atesta dreptul de folosința asupra spațiului cu destinație de punct lucru;

Sediul unei firme pentru construcții se poate stabili și acasă chiar și dacă este un apartament. Având în vedere că activitatea de construcții nu se desfășoară la sediu, ci la beneficiar / client, sediul îndeplinește funcția de a primi corespondența.

Cine nu are o adresă pentru stabilirea sediului, Firma Mea oferă serviciul de găzduire de sediu social, serviciu care presupune ca în schimbul unei sume de bani, percepută anual, se stabilește sediul la o adresă, unde este primită corespondența și redirecționată către reprezentanții societății.

4. Etapele înființării unei firme pentru construcții

Procedura poate fi parcursă 100% online!

Primul pas este să rezervi denumirea. Acest pas presupune o verificare a evidențelor registrului comerțului pentru a observa dacă denumirea este disponibilă sau nu. Acest pas se parcurge și în cazul PFA, unde denumire se alcătuiește numele și prenumele titularului urmate de sintagma „persoana fizică autorizată”. Trebuie făcută verificarea pentru a observa dacă nu există deja un comerciant cu același nume sau prenume, nefiind permis să existe denumiri identice.

Al doilea pas este să redactezi actele enumerate mai sus, acte în care trebuie sa menționezi: datele de identificare, denumirea, codul CAEN, sediul firmei, asociații / administratorii, beneficiarii reali etc.

Al treilea pas este să depui toate aceste documente la registrul comerțului, cu mențiunea că se pot depune și online, însă este necesară o semnătură electronică certificată de un operator autorizat.

După ce ai depus dosarul trebuie să îl monitorizezi pentru că la SRL Registrul Comerțului va emite o notă de calcul cu taxa de 128 lei, sumă care poate fi achitată prin virament. Pe de altă parte, dosarul trebui monitorizat pentru că este posibil ca cel responsabil cu soluționarea lui să poată formula observații dacă există nereguli.

Dosarul primește termen de soluționare următoare zi după înregistrare, dată la care dacă nu există neconcordanțe în dosar, acesta este admis și se înființează firma, urmând ca actele acesteia să fie comunicate prin e-mail ziua următoare.

Sunt originale actele comunicate de registru prin mail? Da, registrul comerțului eliberează de la 1 ianuarie 2023, în procedura online, doar acte semnate electronic. Actele semnate electronic, adică cu o semnătura certificată de un operator autorizat, sunt originale în mediul online. Acest fapt semnifică că actul nu se mai prezintă în materialitate lui, ci se comunică prin e-mail sau orice altă cale electronică destinatarului. În concret, te duci la bancă să îți deschizi contul și îi vei trimite operatorului de acolo actul de pe telefon sau de pe laptop, iar el va tine cont de actul trimis în acest fel. Așa vor circula toate actele în viitorul apropiat.

Al patrulea pas este să îți deschizi contul pe firmă. La SRL este obligatoriu, iar la PFA este opțional.

5. Ce trebuie să știi când vrei să construiești?

Ți-ai înființat firma și ai primul client pentru care vrei să construiești, ce trebuie să știi? Cel mai important text de lege în materia construcțiilor este Legea nr. 50/1991 unde sunt menționate mai multe aspecte importante dinte care vom aminti câteva în cele ce urmează.

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului (…).

Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

Important: Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 • a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;
 • b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;
 • c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
 • d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;
 • e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;
 • e1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (2), la desfiinţarea acestora.
 • f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
 • g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
 • k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
 • l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);
 • m) [textul din Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III a fost abrogat la 14-feb-2009 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 214/2008]
 • n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2).
 • o) neconstituirea bazei de date de către autorităţile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de reţele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45 alin. (6).

Am eliminat articolele care nu îl vizează pe constructor. Unele dintre aceste prevederi se aplică beneficiarului, altele atât beneficiarului cât și constructorului.

Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

 • de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
 • de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
 • de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) şi o);
 • de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e1);
 • de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i);
 • de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h2), j) şi k);
 • de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);
 • de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

Important: Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu excepţiile prevăzute de lege (         lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate);

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

(…)

Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie.

Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie (…).

Până la terminarea lucrărilor se pot întocmi procese-verbale de recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie (…).

În esență, trebuie să te duci pe șantier cu dosarul de autorizare pe care trebuie să îl primești de la client, iar în acest dosar trebuie să existe mai multe documente, între care amintim autorizația de construire, certificatul de urbanism, planurile construcției.

Firma Mea te poate ajuta cu tot procesul / procedura de înființare a firmei de construcții, indiferent ce alegi între PFA, SRL sau SA, iar timpul de constituire a firmei este de maxim 5 zile.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

1 Response

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment