TERMENI ȘI CONDIȚII

FIRMA MEA este o platformă online care oferă utilizatorilor servicii generare automată a documentelor necesare pentru diverse operațiuni care se pot desfășura la Registrul Comerțului, cum sunt înființarea de firme, modificări în cadrul firmelor, radierea firmelor, dar și servicii de consultanță (la nevoie).

FIRMA MEA este deținătorul domeniului infiintaresrl-nou.ro, site-ul unde utilizatorii pot apela la serviciile amintite, dar și la diverse informații legate de firme și de procedurile de înființare, modificare și de radiere a firmelor.

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul.

Client – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică, care plasează prin intermediul platformei o comandă pentru un serviciu.

Site – platforma online găzduită la adresa infiintaresrl-nou.ro.

Serviciu – toate serviciile ce pot fi identificate pe site și care au ca obiect generarea documentelor necesare pentru efectuarea operațiunilor la Registrul Comerțului.

Contract – contractul încheiat la distanță între FIRMA MEA și Client, ce are ca obiect prestarea serviciilor și plata contravalorii acestora.

Data încheierii contractului – contractul se consideră încheiat în momentul primirii de la Client, pe orice cale, a documentelor necesare pentru tehnoredactarea actelor.

INFORMAȚII SITE

Firma Mea a creat platforma online pentru antreprenorii interesați să constituie societăți comerciale sau să efectueze modificări în cadrul acestora, iar pe blog scriem articole de interes pentru antreprenori, precum articole în care explicăm cum se înființează o firmă, aspecte generale despre diferite tipuri de firme, aspecte generale legate de taxele pe care le datorează firmele, aspecte legate de afaceri și mediul antreprenorial în general, statistici etc.

Depunem toate diligențele pentru a actualiza informațiile de pe site cu modificările legislative. Datorită volumului mare de informații existent pe platforma Firma Mea este foarte greu să actualizăm la zi toate modificările care apar în legislație, motiv pentru care pot exista anumite întârzieri cauzate de timpul de care avem nevoie pentru documentare, pentru pregătirea materialelor și urcare lor.

Cu scopul informării utilizatorilor cu privire la actualitatea unui material de pe site, am inserat în fiecare pagină, mai puțin în prima pagină (home page), data publicării și ultima dată la care articolul a fost revizuit.

Firma Mea îndrumă utilizatorii să verifice actualitatea informațiile preluate de pe site și să ia decizii doar după ce consultă personal ultima variantă a textului de lege. Firma Mea nu își asumă răspunderea față de utilizatorii care preiau informații de pe platformă fără să verifice actualitatea lor!

SERVICIILE FIRMA MEA

Firma Mea ofertă servicii de tehnoredactare și depunere a documentelor la Registrul Comerțului. Pe site-ul ONRC (https://www.onrc.ro/index.php/ro/) se găsesc modele de acte pentru fiecare tip de operațiune, astfel că Firma Mea vine în sprijinul clienților cu serviciul de tehnoredactare și depunere a acestor documente.

Firma Mea tehnoredactează actele necesare pentru înființarea oricărei tip de firmă și pentru orice procedură de competența Registrului Comerțului, cum pot fi: cesiunea de părți sociale, deschidere punct de lucru, adăugare cod CAEN etc. După redactarea documentelor Firma Mea le va depune online la Registrul comerțului competent să soluționeze dosarul și va obține documentele finale, respectiv documentele de înființare a firmelor sau documentele specifice fiecărei operațiuni.

În concret, Firma Mea va redacta în baza informațiilor primite de la Client actele necesare/specifice tipului de serviciu solicitat, iar mai apoi le va depune la Registrul Comerțului în baza împuternicirii primite de la client, dacă Clientul a achitat contravaloarea serviciului.

Termenul de înființare a unei firme sau de efectuare a unei modificări este de maxim 5 zile lucrătoare, cu condiția primirii cu celeritate a actelor semnate de Client, însă Firma Mea nu își asumă răspunderea dacă acest termen este depășit. Firma Mea va face demersuri pentru complinirea observațiilor efectuate de persoana desemnată să soluționeze dosarul, însă nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea sau cu privire la faptul că Clientul are fapte notate în cazierul fiscal sau judiciar, fapte de natură să afecteze realizarea serviciului solicitat.

Firma Mea nu oferă servicii de consultanță juridică sau fiscală și nici servicii de contabilitate, obiectul contractului este limitat de tehnoredactarea, depunerea și obținerea documentelor finale, cum am precizat mai sus.

Toate serviciile de pe site se realizează pe baza informațiilor furnizare de client pe orice cale (telefon, chat, e-mail). Dacă informațiile furnizate de client nu sunt corecte clientul își asumă răspunderea civilă și penală pentru acestea.

Referitor la art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, după transmiterea documentelor de înființare a firmei sau de modificare în cadrul firmei, clientul nu mai poate exercita dreptul de retragere, chiar dacă se află în termenul de 14 zile.

Clientul va primi documentele și are obligația să le semneze personal. În cazul în care există mai multe persoane care trebuie să semneze documentele, fiecare are obligația să semneze pentru el (personal), fiind strict interzisă replicarea / falsificarea semnăturii unei alte persoane și aplicarea ei pe documentele tehnoredactate de Firma Mea.

Informăm pe această cale clienții că falsificarea semnăturii constituie infracțiune și se pedepsește, conform Codului penal art. 320 alin. 1 și 322 alin 1, cu închisoarea astfel:

„Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Pentru executarea serviciilor de tehnoredactare și depunere a documentelor la Registrul Comerțului clientul este informat cu privire la:

  • condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • termenii și condițiile din acest document, în care se va desfășura colaborarea, pe care i-a citit și cu care este integral de acord.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Întregul conținut de pe site, inclusiv logo-ul, imagini etc., sunt proprietatea exclusivă a Firma Mea, fiindu-i rezervare toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea, alterarea conținutului de pe site nici unui client sau utilizator.