Modificări fiscale semnificative

Last modified date

Comments: 7

Taxele și impozitele pe care trebuie să le achite un SRL, PFA etc.

Se modifică condițiile pentru dobândirea statutului de microintreprindere, motiv pentru care multe societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), dar și alte forme de organizare, nu își vor mai putea păstra acest statut.

Text legislativ

Modificările au fost adoptate prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Vom prezenta, în cele ce urmează, pe scurt, cele mai importante modificări și completări pe care le aduce această ordonanță.

Impozitul pe profit – impozitul datorat de societățile comerciale

Impozitul pe dividende:

 • se majorează cota de impozitare pe dividende de la 5% la 8%,  pentru dividendele distribuite/plătite între persoanele juridice române și pentru cele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative;
 • veniturile din dividende primite de o persoană juridică română din statele membre ale UE sunt neimpozabile indiferent de forma sa de organizare, atât timp cât aceasta intră sub incidența legislației române (în prezent acest tratament se aplică doar persoanelor juridice cu forma juridică de SRL, SA, SNC, SCS);
 • scutirea se aplică atâta timp cât beneficiarul și cel care achită dividendele sunt societăți care își vor desfășura activitatea economică sub forma societății cu răspundere limitată, societății pe acțiuni, societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă.

Totodată, fondurile de pensii private și fondurile de pensii facultative nu vor mai fi scutite de la plata acestui impozit.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se modifică semnificativ sub aspectul condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească societățile comerciale pentru a-și păstra statutul de microîntreprindere.

Se introduc noi condiții cumulative pe care o societate comercială trebuie să le îndeplinească ca să poată fi calificată microîntreprindere, precum:

 • poate realiza venituri limitate în consultanță și/sau management, nu mai mari de 20% din veniturile totale;
 • să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă;
 • acționarii/asociații nu pot deține mai mult de 25% din numărul titlurilor de participare sau al dreptului de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează, îndeplinește condițiile microîntreprinderii;

La acestea se mai adaugă cele existente, respectiv:

 • cifra de afaceri sa nu fie mai mare de echivalentul în lei a 500.000 Euro;
 • societatea comercială nu se află în dizolvare, urmată de lichidare.

În plus, se extinde lista societăților comerciale care nu pot adera la dispozițiile acestor norme, fiind excluse și:

 • societățile comerciale care desfășoară activități în domeniul bancar;
 • societățile comerciale care desfășoară activități în domeniile asigurărilor, al pieței de capital și activități de intermediere în aceste domenii;
 • societățile comerciale care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • societățile comerciale care desfășoară activități de exploatare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Firmele române, cu excepția celor își desfășoară activitatea în HORECA, pot să opteze pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile, chiar dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor după data de 1 ianuarie 2023.

Societățile comerciale care vor îndeplini criteriile de mai sus pot opta pentru plata impozitului aplicabil microintreprinderilor, însă începând cu anul fiscal următor.

Cota de impozitare. Se modifică și sistemul de impozitare care prevede, începând cu 1 ianuarie 2023, o cotă unică de 1%, fără să contreze numărul de salariați. Este eliminată cota de 3% începând cu data amintită.

Dacă, în cursul unui an fiscal, o societate comercială nu mai îndeplinește condițiile amintite, între care cele mai relevante sunt plafonul maxim de 500.000 Euro și integrarea în procentul maxim admis pentru societățile care au ca obiect de activitate consultanța și/sau managementul, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care una dintre condiții nu mai este îndeplinită.

În situația în care încetează contractul de muncă al salariatului, societatea trebuie să angajeze alt salariat, într-un termen de 30 de zile, în baza unui contract individual de muncă care trebuie să fie pe durată nedeterminată sau determinată, cu condiția ca durata sa nu fie mai mică de 12 luni, altfel pierde statutul de microîntreprindere și beneficiile lui.

Dacă raportul de muncă se suspendă, condiția referitoare la angajat este îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și este înregistrată o astfel de solicitare pentru prima dată în anul respectiv.

Impozitul pe veniturile realizate în România de nerezidenți, majorarea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8% începând cu 1 ianuarie 2023 este aplicabilă și în cazul dividendelor plătite către nerezidenți.

Termenul de declarare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organelor fiscale competente până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozitul pe venituri din activități independente

Noul text de lege aduce modificări și aici. Se modifică plafonul maxim de la 100.000 Euro la echivalentul în lei al sumei de 25.000 Euro.

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pot opta pentru achitarea impozitul specific normelor de venit cu condiția ca venitul obținut să nu fie mai mare de 25.000 Euro. Cei care depășesc acest plafon vor achita impozit pe profit.

Această modificare va afecta  mulți comercianți care realizează venituri din activități independente, cum este de exemplul sectorul IT, unde această sumă poate fi depășită cu lejeritate.

Pe cale de consecință, apreciem că nu vor fi puțini comercianți care nu se vor mai încadra în acest plafon și care vor trece la impozitul pe profit.

Se modifică baza de calcul CAS (contribuții de asigurări sociale):

 • în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară;
 • în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară.

Se modifică baza de calcul CASS (contribuții de asigurării sociale de sănătate):

 • în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute pe țară;
 • în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 12 salarii minime brute pe țară;
 • în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară.

Taxa pe valoare adăugată – datorată de societățile comerciale

Modificările privind taxa pe valoare adăugată sunt:

 • sunt excluse de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, băuturile nealcoolice (cu adaos de zahăr) care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, urmând ca pentru aceste produse să se aplice cota standard de TVA începând cu 1 ianuarie 2023;
 • sunt excluse de la aplicarea cotei de 5% serviciile de cazare, restaurant și catering, urmând ca și pentru aceste tipuri de servicii să se aplice, începând cu 1 ianuarie 2023, cota de 9%;
 • se introduce un nou plafon valoric pentru livrările de locuințe pentru care se aplică cota de 5%, de 600.000 RON.;
 • pentru livrările de lemne de foc, se va aplica cota redusă de TVA de 5%, până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.

Persoanele care sunt interesate să își înființeze o firmă trebuie să se raporteze la aceste modificări legislative pentru a putea face o alegere bună între diferitele tipuri de societăți comerciale sub care poate fi desfășurată activitatea economică.

Aceste modificări legislative îi pot determina pe comercianții în exercițiu să adopte anumite modificări în cadrul societăților comerciale pe care le conduc.

Suntem Firma Mea, o echipă de specialiști care se ocupă în principal cu înființarea de firme, indiferent de tipul lor (SRL / PFA) etc, modificări în cadrul firmelor, dar și consultanță juridică. Oferim servicii personalizate fiecărui client!

Te putem ajuta!

Nu ezita, sună expertul!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

7 Responses

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment