Înființare firmă transport marfă

Last modified date

Comments: 71

Dacă vrei să îți înființezi o firmă pentru transport și vrei știi de ce acte ai nevoie, dar și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru înființarea firmei ai ajuns în locul potrivit.

Ce cuprinde ghidul:

 • tipuri de firmă pentru transport;
 • acte necesare;
 • licența comunitară pentru transport;
 • pași care trebuie urmați pentru înființarea firmei pentru transport;

Tipuri de firmă pentru transport

Cele mai des întâlnite firme de transport sunt:

 • transportul de persoane – 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
 • transportul de mărfuri – 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 • transportul de colete, hrană la domiciliu – 5320 – Alte activități poștale și de curier.

Cum despre înființarea unor firme de transport călători și de curierat am discutat în articolele anterioare, în continuare ne vom referi la actele și procedura de înființare a unei firme de transport marfă.

Acte necesare firmă pentru transport

Dacă vei opta pentru deschiderea unui SRL dosarul de înmatriculare va trebui să cuprindă următoarele acte:

 • Rezervarea de denumire;
 • Actul constitutiv;
 • Contractul pentru sediu social, care poate fi un contract de comodat sau de închiriere (cele mai des întâlnite);
 • Declarația pe proprie răspundere dată pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare sau pentru desfășurarea activităților;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Actele de identitate ale fondatorilor (cărți de identitate, pașapoarte etc.)

Dacă vei opta pentru deschiderea unui PFA dosarul de înmatriculare va trebui să cuprindă următoarele acte:

 • Rezervarea de denumire;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Actul de identitate al persoanei;
 • Declarația pe proprie răspundere dată pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare sau pentru desfășurarea activităților;
 • Contractul pentru sediu social, care poate fi un contract de comodat sau de închiriere (cele mai des întâlnite);

Am scris despre diferențele dintre SRL și PFA, pe baza cărora poți lua o decizie aici.

După înființarea firmei va trebui să îți deschizi contul la bancă și să iei legătura cu un contabil, în cazul societății comerciale cu răspundere limitată fiind obligatorii ambele aspecte.

Licența comunitară pentru transport

După parcurgerea pașilor de mai sus trebui să obții licența comunitară. Amintim câteva pasaje din legislație cu privire la acest subiect:

„Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele la art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.”

Art. 7 din Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Art. 3 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede că întreprinderile care exercită ocupația de transport rutier trebuie:

 • să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul statului membru (teritoriul României);
 • să aibă o bună reputație;
 • să aibă capacitatea financiară necesară;
 • să aibă competența profesională necesară.

„În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al operatorilor de transport și i se va elibera licența comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piața transportului rutier contra cost.”

Art. 8 din Ordinul amintit

„Se consideră îndeplinită cerinţa privind sediul, dacă întreprinderea:

 • are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia îşi păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreţinerea vehiculelor şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;
 • dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;
 •  desfăşoară operaţiunile referitoare la autovehiculele menţionate la lit. b) permanent şi efectiv cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.”

Art. 9 din Ordinul amintit

„Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.”

Art. 19 din Ordinul amintit

„Licenţa comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul operatorului de transport.

Copiile conforme ale licenţei comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.

Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.

Copiile conforme ale licenţei comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.”

Art. 20 din Ordinul amintit

„Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoţită de următoarele:

 • document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier; (actele emise de Registrul Comertului)
 • document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
 • cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene;
 • cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
 • document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
 • certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.”

Art. 21 din Ordinul amintit

„În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 7, să elibereze licenţa”

Art. 22 din Ordinul amintit

Firma trebuie să aibă un manager de transport care, printre altele, trebuie să aibă pregătire profesională și cazier judiciar fără fapte de natură penală.

Șoferul trebuie să prezinte actele sale și ale autovehiculului:

 • copia după licența pentru transport rutier public în trafic internațional;
 • copia conformă eliberată de ARR;
 • actul ca atestă dreptul de folosință asupra autovehiculului;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • certificat de înmatriculare;
 • inspecția tehnică;
 • polița de asigurare;
 • diagrama tahograf;
 • foaia de parcurs;
 • autorizație CEMT;
 • CMR etc.

Pașii pentru înființarea unei firme pentru transport

Procedura debutează cu rezervarea de denumire care presupune verificarea bazei Registrul Comerțului pentru a observa dacă denumirea este disponibilă.

La societatea cu răspundere limitată denumirea poate fi personalizată în funcție de preferințele fiecăruia, însă ideal ca denumirea să se alcătuiască din 2 cuvinte, deoarece există foarte multe denumiri rezervate și este destul de dificil de identificat ceva dintr-un singur cuvânt, mai ales dacă e ceva comun.

La persoana fizică autorizată sau la întreprinderea individuală denumirea nu poate fi personalizată și se alcătuiește din numele și prenumele titularului, urmată de sintagma „persoană fizică autorizată” sau „întreprindere individuală”.

După efectuarea rezervării de denumire trebuie să completezi actele necesare pentru  tipul de firmă pentru care optezi și trebuie să le depui la Registrul Comerțului.

Codul CAEN este 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.

Registrul Comerțului acordă termen ziua următoare primirii actelor sau cel târziu în 2 zile, dată la care verifică dacă actele sunt în regulă, iar dacă da admite dosarul, dată la care se înființează firma pentru transport.

Toată procedura poate fi parcursă online și este necesară carte de identitate și un sediu. Dacă nu ai o adresă unde să îți stabilești sediul firmei te putem ajuta noi cu serviciul de gazduire de sediu social. Acest serviciu presupune că în schimbul unei sume de bani anuale îți stabilești sediul la noi, iar noi preluăm corespondența, o scanăm și o redirecționăm către tine.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă servicii complete de înființare a unei firme de transport.

Nu ezita, sună expertul!

Util: pe site există multe informații utile legate de dreptul afacerilor, inclusiv cazuri practice soluționate de instanțele judecătorești, astfel că poți identifica soluții gratuite la problemele cu care te confrunți.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

71 Responses

 1. Vreau sa infiintez o firma de transport mobila,care sa opereze in Italia. Se poate? SI daca da, ce trebuie sa fac?

 2. Buna.am o dilemă mare și poate mă puteți elucida! Persoana desemnată și manager este același lucru sau nu? Adică fiind persoana desemnată mai ai nevoie și de un manager ? Va multumesc

  • Bună ziua,

   Ne gândim că va referiți la managerul de transport. Acesta este potrivit legii: „În conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin termenul de manager de transport se înțelege: persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoana fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de către întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii respective.”

   Este manager de transport persoana care obține certificatul de manager de transport, după cum prevede legea: „Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu scopul de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice enunțate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.”

   Pe cale de consecință, doar cel care obține acest certificat este manager de transport, fiind irelevantă orice altă calitate (persoană desemnată etc).

   O zi frumoasă!

 3. Buna ziua, ma intereseaza sa imi deschid o firma de transport marfa. Exista posibilitatea ca sa fiu doar eu angajat atat ca administrator cat si ca manager de transport ?. Multumesc

 4. Buna ziua.as dori un sfat.pfa sau srl?am o autoutilitara personala de 3.5 t la care vreu sa atasez o remorca .platforma de2.5t.transportu o sa-l fac mai mult in interes personal utilaje agricole preponderent din afara.ce pot face ca sa intru in legalitate avand in vedere ca depasesc 3.5t in ansamblu.sa -mi trimiteti un nr de tel eventual.multumesc

 5. Buna ziua,
  Doresc sa-mi deschid o firma de transport marfa generala si marfa la temperatura controlata. Care sunt costurile,serviciilor complete de infintare, practicate de firma dumneavoastra?
  Multumesc anticipat pentru raspuns!
  O zi buna!

 6. Vreau să-mi cumpăr un camion și să îmi deschid o fia de transport în Europa care sunt pașii de urmat nu am firma nu am nimik sunt doar sofert pe camion

 7. Bună ziua!!!! Doresc să-mi deschid o firmă de transport persoane internațional (Europa) cum mă puteți ajuta și care sunt costurile ? Multumesc!!!!

 8. Buna ziua lucrez ca si șofer cu sotia si am vrea sa incepem afacerea noastra as dori mai julte detalli pentru o firma +40

 9. Buna. Vreau sa infiintez o firma de transport persoane romania-spania. Ma intereseaza sa fiu cat de cat acoperit in caz de ceva control.

 10. Bună ziua. Doresc sa deschid o firma de transport marfa cu o duba de 3.5 tone internațional. As dori sa știu ce costuri sunt pentru deschiderea firmei și ce costuri sunt pentru obținerea licenței de transport. Va multumesc

 11. Vreau să îmi deschid o firma de transport marfa,e bine că la început să incep eu cu un cap de tir în colaborare cu o firma germana belgiana sau olandeza? Ce trebuie sa fac și cât de greu e sa îți deschizi o firma așa că de început? Ce v a urma?

 12. Buna ziua,
  Doresc sa-mi deschid o firma de transport marfa generala si marfa la temperatura controlata,.Care ar fi toți pașii de urmat,am nevoie de manager de transport la deschiderea firmei?Care sunt costurile,serviciilor complete de infintare, practicate de firma dumneavoastra?
  Multumesc anticipat pentru r

 13. Bunã ,mã intereseazã sa deschid o firmã de transport marfã /40 t care ar fi paṣii ṣi de ce documente este nevoie,preț… menționez cã vrem sã fim 2 association.

 14. Bună ziua , as vrea sa deschid o firma de transport marfa in România pana în 3,5 tone , dar sa opereze in Europa. Care ar fi pașii? Mulțumesc!

 15. Buna ziua, as vrea sami deschid o firma de transport marfa in ro si in europa
  s.r.l am masina personala 3.5t. Care sunt pasi ce trebuie sai urmez si cat mar costa. Va multumesc.

 16. Salut, este posibila deschiderea unui srl cu un siingur angajat(deocamdata), in care acesta sa fie si manager de transport, si sofer, si detinator al acestui srl? Mersi!

 17. Bună ziua, vreau sa deschid o firma de transport marfă national și International, Ma. Puteți ajuta cu informații?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment