Înființare SRL online

Last modified date

Comments: 2

Înființarea unei firme (SRL / PFA) apelând la mediul online este cea mai bună soluție. În prezent, o firmă poate fi înființată 100% online.

Firma Mea vă poate ajuta să parcurgeți online orice tip de procedură pentru care este competent Registrul Comerțului.

Digitalizarea

Digitalizarea este procesul prin care se transformă informațiile și procesele analogice în formate digitale, fapt care facilitează accesul, stocarea, procesare și distribuirea acestora.

Digitalizarea are un impact asupra diferitelor aspecte ale societății, asupra mediului de afaceri, a educației, culturii și vieții cotidiene. Printre avantajele pe care digitalizare le aduce putem aminti îmbunătățirea eficienței și a accesibilității, reducerea costurilor, creșterea vitezei de procesare a informațiilor și îmbunătățirea calității datelor.

Registrul Comerțului (instituția competentă să soluționeze cererile de înființare firmă) a răspuns bine digitalizării, astfel că acesta a dezvoltat o platformă online unde pot fi încărcate documentele în format digital.

Platforma exista și funcționa și înainte de pandemie, însă pandemia a făcut ca lucrurile să se mute cu totul în online. Pe perioada stării de alertă Registrul Comerțului a funcționat doar online, astfel că cei care voiau să îți înființeze o firmă sau să facă modificări în una existentă au fost nevoiți să recurgă la acest nou mod de lucru.

Consolidarea procedurilor online

După această experiență determinată de pandemie s-a ajuns la concluzia că este de bun augur acest mod de lucru, fiind mai eficient, mai accesibil și cu costuri mai mici, motiv pentru care au fost luate măsuri pentru a crea toate facilitățile, dar și pentru a stârni interesul în vederea alegerii mediul online ca nou mod de lucru.

În acest sens a fost adoptată Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului, text de lege care a intrat în vigoare la data de 26 noiembrie 2022.

De pe site-ul Registrului Comerțului rezultă că prin noua lege se realizează simplificarea și digitalizarea în domeniul înregistrării în registru, prin reglementarea de noi mecanisme și eliminare de documente și proceduri:

 • procedură de constituire a societăților și a sucursalelor acestora integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare și pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin mijloace electronice, prin integrarea acestuia în serviciile on-line aferente înregistrării în registrul comerțului, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC și eliberarea certificatului de înregistrarea în formă electronică;
 • Mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor și documentelor aferente înregistrării în registrul comerțului;
 • Utilizarea semnăturii electronice calificate și a sigiliului electronic calificat pentru documentele care se transmit prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de înregistrare care atestă existența societății, eliberat la înmatricularea societății ori atunci când acesta se preschimbă.

Se poate observa că toate procedurile pentru soluționarea cărora este competent Registrul Comerțului se mută în online. La acest moment este doar o facultate, însă în viitor este posibil ca acest mod să reprezinte singura posibilitate. Este un non-sens să te duci la sediul Registrului Comerțului când poți rezolva totul online.

Dacă înainte de pandemie anumite documente trebuiau autentificate de notar (amintim declarația de asociat), acum s-a eliminat această cerință tocmai în ideea de a face posibilă înființarea unei firme 100% online.

Avantajele înființării unei firme online

Dacă vrei să îți înființezi firma fără să ieși din birou sau casă trebuie să știi că se poate…

Rândul de mai sus cred că e revelator sub aspectul avantajelor pe care ți le oferă acest nou mod de lucru.

Mai trebui să știi că anterior momentului pandemic mare majoritate a Registrelor Comerțului din țară eliberau numere de ordine din cauza numărului mare de persoane care treceau pragul instituție. Se aștepta la coadă și ore pentru înființarea unei firme. Nu mai e cazul.

În prezent, îți poți face firma de oriunde ai fi. Un mare privilegiu pentru toată lumea și în special pentru cetățenii români din afara țării sau pentru cetățenii străini. Cetățenii români care nu se află pe teritoriul național nu mai trebuie să vină în țară pentru a-și constitui firma, ci o pot face de acolo de unde sunt.

Pașii pentru înființarea unei firme online

Indiferent de tipul de firmă pentru care optezi procedura debutează cu rezervarea de denumire.

La SRL (societate cu răspundere limitată) există libertatea alegerii denumirii, în timp ce la II (întreprindere individuală) sau la PFA (persoană fizică autorizată), denumirea se compune din numele și prenumele persoanei urmate de sintagma întreprindere individuală sau persoană fizică autorizată, după caz.

Rezervarea de denumire se poate efectua pe platforma Registrului Comerțului și este nevoie de cartea de identitate. Rezervarea trebuie făcută de PFA sau de către titularul II, ori de către un împuternicit al acestora. La SRL rezervarea de denumire trebuie făcută de asociat sau de către administrator, ori de către un împuternicit al acestora. O persoană care nu are nicio calitate în firmă și nu acționează nici ca împuternicit, poate efectua rezervarea însă firma nu se poate prevala de ea decât cu acordul scris al celui care a făcut-o.

După efectuarea rezervării de denumire se poate trece la redactarea pachetului de acte pe care trebuie să-l cuprindă dosarul de înmatriculare. Actele trebuie completate în funcție de natura afacerii, de locul unde de desfășoară activitatea etc. Există multe aspecte care pot fi personalizate în funcție de nevoile fiecăruia.

Dosarul de înmatriculare al unui SRL trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Rezervarea de denumire;
 • Actul constitutiv;
 • Contractul pentru sediu social, care poate fi un contract de comodat sau de închiriere (cele mai des întâlnite);
 • Declarația pe proprie răspundere dată pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare sau pentru desfășurarea activităților;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Actele de identitate ale fondatorilor (cărți de identitate, pașapoarte etc.).

Dosarul de înmatriculare al unui PFA trebuie să cuprindă:

 • Rezervarea de denumire;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Actul de identitate al persoanei;
 • Declarația pe proprie răspundere dată pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare sau pentru desfășurarea activităților;
 • Contractul pentru sediu social, care poate fi un contract de comodat sau de închiriere (cele mai des întâlnite).

Acestea sunt actele care nu lipsesc din niciun dosar de înregistrare a unei firme, însă pe lângă acestea, în funcție de anumite situații, mai poate fi nevoie de acte suplimentare, cum poate fi pregătirea profesională sau studiile în cazul PFA (acolo unde legea prevede că ele sunt necesare), formularul privind investiția străină ce trebuie completat doar de către cetățenii străini, sau acordul vecinilor în cazul în care se dorește autorizarea unei activități economice într-o clădire cu mai multe apartamente.

După redactarea actelor, acestea trebuie încărcate pe platforma Registrului Comerțului, iar pentru acest lucru vei avea nevoie de o semnătură electronică. După încărcarea documentelor instituția va comunica o notă de calcul cu taxa (dacă se percepe taxă), iar acesta se plătește prin virament (toate datele pentru efectuarea plății se regăsesc în nota de calcul).

Taxa pentru constituirea unui SRL este de 128 lei, iar pentru II și PFA nu se percepe taxă.

Registrul Comerțului va acorda un termen pentru soluționarea dosarului, respectiv pentru verificarea îndeplinirii condițiilor, ziua următoare celei în care a fost încărcată cererea de înregistrare, dată la care, dacă este totul în regulă, se constituie firma.

Registrul Comerțului comunică pe mail actele firmei, certificatul de înregistrare, hotărârea de admitere a dosarului, certificate constatatoare pentru activități și factura fiscală, actele fiind semnate electronic de directorul Registrului Comerțului.

Actele semnate electronic au valoarea unor documente originale în mediul online, ceea ce însemnă că după primirea lor le poți păstra pe telefon și trimite în mediul online oricui e nevoie (bacă, ANAF, primărie etc.)

Te putem ajuta!

Specialiștii Firma Mea te pot ajuta să parcurgi toți pașii pentru înființarea unei firme (SRL / PFA) online, având nevoie doar de CI și de denumire, în cazul SRL.

Nu ezita, sună expertul!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

2 Responses

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment