Contractul de comodat, ce este?

Last modified date

Comments: 0

Contractul de comodat este actul de care ai nevoie atunci când vrei să înființezi o firmă și nu vei plăti chirie pentru imobil.

1. Ce este contractul de comodat, dar sediul social?

Contractul de comodat este un act juridic, adică o înțelegere între două persoane prin care una numită comodant, îi împrumută gratuit celeilalte părți, numită comodatar, un bun (de exemplu, o casă sau un apartament) pentru a se folosi un timp de el:

„Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.”

Codul civil, art 2146

Pe scurt, contractul de comodat este actul pe care îl semnezi atunci când împrumuți în mod gratuit un bun.

Trebuie să fie bunul tău? Nu neapărat! Dacă ești proprietar e clar că poți să îl dai oricui să îl folosească, dar o poți face și dacă nu ești, cu condiția ca cel de la care îl ai să nu îți fi interzis sau să nu îți interzică acest fapt:

„Dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.”

Codul civil, art. 2147

În situația în care ești proprietar, dar ai achiziționat imobilul cu credit, există posibilitatea ca banca să insereze în contractul de împrumut o clauză prin care să îți interzică să stabilești sediul vreunei firme la adresa respectivă (fapt care ni se pare oarecum abuziv), motiv pentru care trebuie să verifici cuprinsul contractului de împrumut.

Trebuie să știi că prin semnarea acestui act îi împrumuți firmei imobilul tău. Firma îți poate cere să respecți contractul și să îi pui la dispoziție suprafața locativă la care este îndreptățită contractual:

„Comodatarul este obligat sa înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenţiei.”

Codul civil, art 2155 alin. 1

Dacă se stipulează o perioadă de un an, comodatarul se poate folosit un an de bunul respectiv, iar dacă l-a primit pentru o anumită folosință, trebuie să îl restituie după întrebuințare.

Cu două observații:

  • comodantul poate să ceară restituirea bunului și înainte de termen, în anumite situații;
  • dacă nu s-a stabilit niciun termen comodatarul trebuie să restituie bunul când i se solicită.

Situațiile în care comodantul poate solicita restituirea bunului înainte de termen:

  • într-o situație de urgență proprie și care nu putea fi prevăzută;
  • în caz de deces al comodatarului;
  • în cazul în care comodatarul nu își respectă obligațiile.

Deși legea nu interzice încheierea unui contract de comodat pe o perioadă nedeterminată, Registrul Comerțului invalidează tot mai mult această posibilitate.

În ce privește sediul social al firmei, fiecare persoană, fizică sau juridică, trebuie să aibă o adresă. Adresa este unul dintre elementele prin care firma ta se identifică, acesta este și motivul menționării adresei în certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului.

O firmă trebuie să aibă un sediu nu doar pentru a se putea identifica, ci și pentru a putea fi localizată teritorial. Acest aspect este important din perspectiva corespondenței, iar cu privire la aceasta este foarte important să o primească cineva și să ți-o trimită dacă nu lucrezi din locul unde ți-ai stabilit sediul.

Există riscul să primești acte de la diverse instituții precum fiscul sau instanțele de judecată, acte pe care le poți contesta într-un anumit interval de timp care începe să curgă de la data comunicării lor. Astfel, dacă plicurile tale vor rămâne în cutia poștală riști să pierzi aceste termene.

Este bine să știi că FIRMA MEA oferă și serviciul de găzduire de sediu social prin care îți poți stabili sediu la noi, iar noi primim corespondența, o scanăm și ți-o trimitem oriunde ai fi.

2.  Contractul de comodat – conținut

Contractul de comodat trebuie identifice/lămurească câteva aspecte, cum sunt părțile, obiectul contractului, durata, obligațiile părților, semnătura, dar poate include multe alte aspecte.

Părțile se identifică de cele mai multe ori în persoana proprietarul imobilului (comodant) și firma care primește bunul în folosință (comodatarul). Calitatea de comodant poate fi deținută și de minorul care a împlinit 14 ani, ca proprietar al bunului.

Deși firma nu este constituită, din momentul în care s-a făcut rezervarea de denumirea, aceasta are capacitatea să semneze actele necesare pentru a se înființa. În contractul de comodat firma va fi identificată doar prin denumire și se va menționa că este în curs de constituire.

Obiectul contractului se referă la bunul care se împrumută și care trebuie individualizat prin menționarea adresei. Recomandăm să se specifice și destinația bunului. Pot face obiectul contractului de comodat toate bunurile pentru care nu sunt instituite condiții speciale, precum case, terenuri, autoturisme etc.

Drepturile și obligațiile părților presupun obligația comodantului de a remite/preda bunul și dreptul comodatarului să îl primească. Comodatarul se obligă să restituie bunul înapoi, dar și să îl folosească potrivit destinației stabilite, să îl conserve și să suporte cheltuielile necesare folosinței lui. Nu i se poate imputa uzura obișnuită a bunului.

Durata, așa cum am menționat este importantă pentru că în funcție de ea se produc anumite efecte. Când expiră durata, dacă închei un act adițional de prelungire trebuie să anunți Registrul.

Semnătura olografă a părților este suficientă pentru ca actul să fie valid.

Acestea este minimul de mențiuni pe care trebuie să îl conțină contractul de comodat, însă el poate fi personalizat.

3. Contractul de comodat nu trebuie autentificat de notar?

Dacă doresc, părțile pot opta și pentru autentificarea actului, însă legea nu solicită o astfel de condiție pentru valabilitatea actului. Contractul semnat de părți este valabil și poate fi depus în dosarul de înregistrare al firmei.

4. Contractul de comodat – alte aspecte

Alternativele pentru stabilirea sediului societății sunt contractul de închiriere și contractul de asistență juridică, acestea fiind și cel mai des întâlnite în practică, alături de comodat.

Contractul de închiriere presupune o anumită sumă care se percepe în schimbul împrumutului, numită chirie. Prin contractul de asistență juridică se percepe un onorariu, în schimbul căruia se stabilește sediul firmei la biroul unei firme de avocatură care, de regulă, primește și gestionează corespondența.

Întrucât împrumutul este gratuit, contractul de comodat nu trebuie înregistrat la fisc.

Suntem Firma Mea, o echipă de specialiști care se ocupă în principal cu înființarea de firme, indiferent de tipul lor (SRL / PFA) etc, modificări în cadrul firmelor, dar și consultanță juridică. Oferim servicii personalizate fiecărui client!

Vă putem ajuta!

Nu ezita, sună expertul!

Util: pe site există multe informații utile legate de dreptul afacerilor, inclusiv cazuri practice soluționate de instanțele judecătorești, astfel că poți identifica soluții gratuite la problemele cu care te confrunți.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment