Veste proastă pentru cei interesați de înființarea unui PFA

Last modified date

Comments: 0

Important pentru cei care doresc înființarea unui PFA: Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit că sumele pe care le datora un PFA statului nu s-au stins ca urmare a radierii / închiderii persoanei fizice autorizate.

Ce a decis Înalta Curte de Casație și Justiție?

În concret, instanța a decis următoarele:

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași — Secția contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 30 iunie 2022, pronunțată în Dosarul nr. 4.838/99/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de  soluționare a contestației și a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestația administrativă.

În interpretarea şi aplicarea art. 266 alin. (41) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, anularea obligaţiei fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfăşoară activităţi în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligaţiei fiscale de către persoana fizică în condiţiile art. 23 alin. (3) și (4) din Codul de procedură fiscală.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 20 martie 2023.„

Dacă exista vreun dubiu: acum nu mai există…

Forul suprem, jurisdicțional, a fost invitat să se pronunțe asupra unui caz concret aflat pe masa Curții de Apel Iași.

În discuție, așa cum rezultă din soluția pe scurt: radierea unui PFA va avea ca efect stingerea obligațiilor fiscale? Sau acestea se transmit mai departe către titular?

Instanța s-a raportat la dispozițiile legale de mai sus și a stabilit că textul de lege trebuie interpretat în sensul că radierea unui PFA nu atrage după sine și stingerea obligațiilor fiscale, fapt din care se poate deduce că titularul trebuie să achite ce datora ca PFA.

Nu mai există niciun dubiu cu privire la datoriile fiscale, dar ce se întâmplă cu celelalte datorii?

O persoană fizică autorizată poate să aibă datorii de natură fiscală, dar și datorii de altă natură, de exemplu, sume pe care le datorează unor parteneri de afaceri ca urmare a serviciilor de care a beneficiat, facturile de la telefonie mobilă, facturile cu utilitățile (gaz, curent, apă, canal) etc.

Se aplică ce a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție și acestor datorii sau se aplică doar datoriilor de natură fiscală?

Pentru a răspunde trebuie să analizăm efectele pe care le produce hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Posibilitatea de a sesiza instanța supremă cu astfel de întrebări este o procedură ce poate fi utilizată pe parcursul judecării unui litigiu în care se ridică o problemă de drept, de a cărei rezolvare depinde soluția pe care ar urma să o pronunțe instanța.

Pe lângă faptul că trebuie să existe un proces și o problemă de drept, mai trebuie ca respectiva problemă să fie de noutate, adică asupra ei să nu se mai fi pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, mai trebuie ca procesul să fie în etapa ultimei instanțe, se poate observa că și în speța de mai sus cea care a expediat sesizarea a fost o curte de apel, adică o ultimă instanță pentru tipul de proces respectiv.

Efectele hotărârii

„(…)Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.

Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanţa care a solicitat dezlegarea, de la data pronunţării deciziei.„

art. 521 din Codul de procedură civilă

Hotărârea este obligatorie doar sub aspectul dezlegării date în dosar

Pe cale de consecință, hotărârea la care ne referim nu se aplică decât creanțelor fiscale, nu și celor de altă natură.

Putem observa din soluția pe scurt a instanței supreme faptul că interpretarea pe care a dat-o a fost în legătură cu dispozițiile art. 281 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a dispozițiilor art. 266 alin. 41 din Legea nr. 207/2015 din aceeași lege.

Aceste texte de lege se aplică creanțelor de natură fiscală și nu se aplică creanțelor de natură civilă care rezultă din semnarea unor contracte civile.

Poate fi obligat PFA după radiere să achite și celelalte datorii, nu doar pe cele de natură fiscală?

Pentru a răspunde trebuie observată natura PFA. În esență, este important să cunoaștem dacă PFA are sau nu personalitate juridică.

Ce este personalitatea juridică?  Privită într-o lumină obişnuită, ideea de persoană juridică apare ca fiind o entitate, de fapt o colectivitate constituită de persoane fizice cel mai adeseori, şi care se exprimă ca subiect de drept, altfel decât indivizii care o compun, se raportează la aceştia, ca subiecţi de drept ei sunt distincţi.

Evoluţia societăţilor în epoca modernă, dezvoltarea industriei, a creditului, a comerţului, a schimburilor de valori între naţiunile lumii, a făcut să dispară bariera pusă de morală, în sensul că numai fiinţa umană luată individual participă de la semnarea contractelor.

Astfel, nu numai omul poate semna contracte, ci și persoanele juridice, adică acele entități (firme) cărora legea le recunoaște aceste atribut, respectiv personalitatea juridică.

Din analiza legii care reglementează PFA nu rezultă ca acesta să aibă personalitate juridică, ceea ce însemnă că persoana fizică autorizată nu este altcineva decât omul / persoana care o înființează.

Societatea cu răspundere limitată are personalitate juridică potrivit legii, astfel că aceasta nu se identifică cu asociatul unic (omul / persoana care o înființează), ci este un subiect distinct de drept.

Persoana fizică autorizată nefiind un subiect distinct de drept, ci însăși persoana care înființează PFA, aceasta răspundere pentru toate datoriile, inclusiv pentru cele care sunt de altă natură decât cele fiscale, pentru simplul fapt că PFA se identifică cu omul / persoana care a înființat-o.

Ca urmare a celor de mai sus, este cert că dispariția persoanei fizice autorizate prin radierea acesteia este irelevantă atâta timp cât există fondatorul ei.

Firma Mea oferă servicii complete de consultanță și înființare de firme (PFA, SRL etc.), adaptate nevoilor specifice ale fiecărui tip de afacere. Indiferentă că ești la început de drum sau ai nevoie de reorganizare a activității, echipa noastră de experți soluții personalizate, eficiente și inovative.

Te putem ajuta!

Nu ezita, sună expertul!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment