Codul EORI: ce este, cine trebuie să îl obțină

Last modified date

Comments: 0

Codul EORI trebuie obținut de către toți operatorii economici (firmele) din Uniunea Europeană, dar și de cei din afara UE, care importă sau care exportă mărfuri.

Ce este codul EORI?

Codul EORI sau numărul EORI (Economic Operators’ Registration and Identification Number) este un număr unic în Uniunea Europeană care se atribuie de către autoritățile vamale sau alte autorități ale fiecărui stat membru, operatorilor economici care au obligația să îl obțină.

Cine trebuie să obțină codul EORI?

Au obligația să obțină codul EORI următoarele persoane:

 1. firmele (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
 2. persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană. 

Așadar, se poate observa că sunt vizate activitățile de import care se realizează din afara Uniunii Europene (de exemplu, din China), dar și activitățile de export către țări din afara UE.

Fiecare dintre aceste persoanele amintite, respectiv persoane care desfășoară activități de import / export, trebuie să comunice codul EORI autorității vamale pentru a putea achita taxele pe care le datorează.

Atenție la Regatul Unit

Având în vedere că Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană, începând cu 1 februarie 2020, și că a fost determinată o perioadă de tranziție până la finele anului 2020, este bine de știut că începând cu 1 ianuarie 2021, trebuie îndeplinite formalități vamale pentru mărfurile importate / exportate către această țară, fiind astfel nevoie și de obținerea codului EORI.

Obținerea codului EORI

Instituția competentă în România să atribuie codul EORI pe teritoriul României este Direcția Generală a Vămilor.

În vederea obținerii codului EORI persoanele interesate trebuie să completeze o cerere în aplicația care a fost dezvoltată în acest sens, fiind disponibilă pe site-ul Direcția Generală a Vămilor.

La cerere trebuie anexate de către operatorii economici stabiliți în România următoarele documente:

 • documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
 • documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la punctele anterioare;
 • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.


Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, vor depune copii de pe următoarelor documente: 

 • documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens; 
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz; 
 • documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la punctele de mai sus;
 • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente: 

 • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie; 
 •  certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz;
 • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la punctele de mai sus, emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii; 
 • o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice . 

Operatorii economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul Uniunii Europene și care sunt posesori de carnete TIR trebuie să depună următoarele documente:

 • fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR; 
 • fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului 
  Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi: 
 • completate, semnate şi transmise direct de către operatorul economic solicitant; 
 • completate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI; 
 • completate, semnate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene. 

Instituțiile competente emit codul EORI după verificare tuturor documentelor amintite, iar operatorii au obligația să îl folosească în raporturile pe care le au cu autoritatea competentă.

Codul EORI poate fi obținut și online.

Actualizarea codului EORI

Ori de câte ori intervin modificări asupra datelor în baza căruia a fost emis codul, precum schimbarea adresei de sediu, schimbarea denumirii firmei, schimbarea formei de organizare economică (de exemplu, un PFA se transformă în SRL), schimbarea codul CAEN principal, instituția competentă trebuie notificată cu privire la aceste modificări.

Cadrul legal

Codul EORI a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. 

Prevederea din norma europeană a fost introdusă și în legislația românească.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment