SRL închis în Timișoara întrucât avea sediul expirat

Last modified date

Comments: 0

Tribunalul Timiș a emis o decizie prin care a dispus dizolvarea unui SRL  din Timișoara, deoarece aceasta avea sediul social expirat.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului (…) sub nr. de dosar (…)/30/2022, la data de 27.09.2022, reclamantul OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…), a solicitat în contradictoriu cu pârâta (…) SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună dizolvarea pârâtei, pentru lipsa valabilității sediului social al firmei.

Părțile procesului

Reclamant – OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…)

Pârâtă – un SRL din Timișoara

Stare de fapt

Reclamantul arată că din evidentele registrului comerţului, ţinut de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul (…), rezultă că societatea  (…)  SRL nu mai îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social respectiv: Act adiţional la contractul de închiriere nr. 14299 din data de 06.07.2022 valabil până la 15.06.2022.

Poziția reclamantului

Pe fond, arată că, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 – 8 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sediul social este un element obligatoriu al actului constitutiv al societăţii şi în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, profesioniştii au obligaţia de actualizare a datelor cu privire la sediul social al societăţii. (…) pârâtei îi revine obligaţia de actualizare a datelor cu privire la sediul social al societăţii aceasta nu s-a conformat, astfel încât, prevalând prevederile art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990, reclamanta a solicitat instanţei să dispună dizolvarea societăţii.

Totodată, învederează instanţei că obligativitatea cu privire la sediul social este o condiţie esenţială şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în materie, parte integrantă a acquis-ului comunitar corespunzător Capitolului 5 de negociere -„Dreptul societăţilor comerciale”, pe care statul român s-a angajat să îl respecte, în acest sens, fiind şi prev. art. 14 alin. (1) lit. d) şi g) din Directiva (…) a Parlamentului (…) si a Consiliului Europei.

Mai mult, în ceea ce priveşte documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau sedii secundare, precizează că sediul social reprezintă un criteriu de identificare a naţionalităţii persoanei juridice, acesta trebuind să fie serios, real, sub aspectul existenţei sale, în caz contrar putând fi considerat un sediu fictiv. (…) că pentru a face dovada existenţei sediului, respectiv pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de schimbare a sediului social în practică este utilizată proba cu înscrisuri.

Soluția instanței

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, s-au reţinut următoarele: Potrivit evidenţelor Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul (…), sediul pârâtei a fost stabilit în baza actului privind dovada de sediu: Act adiţional la contractul de închiriere nr. 14299 din data de 06.07.2022 valabil până la 15.06.2022.

Potrivit legii, asociaţii sunt obligaţi să arate sediul societăţii ca unul dintre elementele de identificare a acesteia, cu consecinţa în ce priveşte stabilirea naţionalităţii societăţii, competenţei de soluţionare a litigiilor în care aceasta este parte, comunicarea actelor de procedură, etc. Neîndeplinirea condiţiilor referitoare la sediul social atrage, în condiţiile art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990, dizolvarea pârâtei (…) SRL.

În contextul în care pârâta nu s-a conformat cerinţelor de actualizare a sediului şi reţinând cele sus arătate legat de însemnătatea acestui atribut în economia dreptului, tribunalul a apreciat întemeiată cererea, motiv pentru care în temeiul art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 o va admite şi va dispune dizolvarea pârâtei.

Nu doar lipsa sediului atrage sancțiunea dizolvării unui SRL, ci și:

  1. societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.
  2. societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  3. acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;

Firma Mea este aici pentru a te ajuta! Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale. Echipa noastră este aici pentru a te ajuta! Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale.

Nu ezita, contactează-ne!

Materialul cuprinde citate preluate din hotărârea tribunalului.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment