Dizolvare SRL Timișoara: o firmă se poate radia voluntar din registrul comerțului dacă nu are datorii

Last modified date

Comments: 0

O instanță din Timișoara a stabilit că în urma inspecției fiscale demarate ca urmare a demersului unui SRL de se radia, nu au existat datorăii către bugetul de stat, motiv pentru care nu există niciun impendiment pentru radierea firmei.

Stare de fapt

Reclamanta Administrația Județeană a Finanțelor Publice a solicitat anularea Hotărârii prin care asociatului unic a decis dizolvarea voluntară a societății și, concomitent, lichidarea sa, fără numirea unui lichidator.

Ca urmare a efectuării analizei de risc, respectiv pentru confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, organul fiscal a programat un control inopinat la societate. La finalul documentarii efectuate s-a constatat că în Monitorul Oficial era publicată Hotărârea asociatului unic privind dizolvarea (…) S.R.L.

Poziția reclamantei

Reclamanta a arătat că prin Hotărârea asociatul unic al (…) S.R.L s-a hotărât dizolvarea voluntară a societății și concomitent lichidarea sa fără numire lichidator, în temeiul art. 235 din Legea nr. 31 / 1990, republicată.

Reclamanta a învederat instanței că la (…) S.R.L. urmează să se desfășoare o inspecție fiscală privind verificarea și stabilirea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, ca urmare a riscului fiscal estimat în sumă de 153.444  lei.

După finalizarea inspecției fiscale, prin încheierea procesului-verbal de control/raportului de inspecție fiscală și emiterea deciziei de impunere aferente, vor fi stabilite în sarcina societății, obligațiile fiscale suplimentare de plată către bugetul de stat, estimate, în prezent, la cuantumul de 153.444 lei, fapt pentru care a considerat că hotărârea de dizolvare este lovită de nulitate absolută în condițiile în care pot fi prejudiciați creditori prin dizolvarea societății.

Or, potrivit prevederilor art. 235 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, dizolvarea voluntară a unei societăți comerciale se poate hotărî numai dacă asociații respectă obligația legală de a asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii: „în societățile în nume colectiv, în comandită simplă și în cele cu răspundere limitată, asociații pot hotărî, o data cu dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. ”

Raportat la starea de fapt fiscală a societății, reclamanta a susținut că această manevră dolosivă a asociatului societății de demarare a procedurilor de dizolvare și lichidare reprezintă o modalitate de împiedicare a finalizării verificării fiscale demarată de organele de inspecție fiscală, de sustragere efectivă de la stabilirea obligațiilor fiscale în sarcina societății și respectiv de sustragere de la plata obligațiilor fiscale suplimentare rezultate în urma inspecției fiscale, modalitate care oferă noi suspiciuni de fraudă fiscală cu privire la comportamentul fiscal al contribuabilului societate comercială.

Poziția pârâtei

Motivul formulării cererii de chemare în judecată îl constituie faptul că, în cadrul (…)  S.R.L. ar urma să se desfășoare o inspecție fiscală privind verificarea și stabilirea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat și, în ciuda caracterului viitor și incert al acesteia, reclamanta consideră că, după finalizarea inspecției fiscale, vor fi stabilite în sarcina societății, obligații fiscale suplimentare de plată către bugetul de stat.

Argumentația reclamantei este lipsită de logică și în contextul în care, la data emiterii, respectiv a publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii asociatului unic de dizolvare a societății, controlul fiscal nu fusese încă anunțat. Inspectorii numiți pentru efectuarea acțiunii de control inopinat au fost delegați la o dată ulterioară publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.

Considerentul principal al cererii de chemare în judecată, respectiv potențiale datorii la bugetul de stat, a fost infirmat de controlul derulat în cadrul pârâtei, nefiind constatate elemente de risc care sa duca la modificarea bazei de impunere respectiv impozite si taxe datorate.

Cu alte cuvinte, chiar lăsând la o parte faptul că simpla suspiciune rezultată în urma unei analize de risc nu reprezintă un motiv de nulitate absolută care să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 132 din Legea 31/1990, însăși controlul fiscal efectuat de reclamantă a infirmat ipoteza reclamantei demonstrând lipsa de temei a cererii de chemare în judecată.

Se relevă, deci, faptul că dizolvarea (…) S.R.L. a fost hotărâtă în depline condiții de legalitate, neexistând datorii cunoscute față de terți, aspect confirmat prin bilanțul „curat” depus în cadrul documentației de dizolvare. Mai mult, așa cum am arătat mai sus, riscul fiscal identificat de reclamantă, pe de o parte, nu reprezintă un motiv de nulitate absolută care să îi confere reclamantei calitate procesuală activă iar, în subsidiar, acest presupus risc a fost infirmat de controlul inopinat efectuat în cadrul societății.

Soluția instanței

Prin Hotărârea publicată în Monitorul Oficial al României, asociatul unic al (…) a hotărât dizolvarea voluntară a societății și concomitent lichidarea sa fără numire lichidator, în temeiul art. 235 din Legea nr. 31 / 1990, republicată.

În urma efectuării analizei de risc, respectiv pentru confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, organul fiscal a programat un control fiscal-financiar la societate, existând posibilitatea de a se înregistra un prejudiciu posibil faţă de bugetul de stat în cuantumul de 153.444 lei.

A fost întocmit procesul-verbal (…), în urma controlului fiscal desfăşurat la societatea pârâtă, reţinându-se că nu au fost constatate elemente de risc care să ducă la modificarea bazei de impunere respectiv impozite şi taxe.

Nu s-a reţinut niciun fel de prejudiciu ce s-ar fi adus la bugetul de stat, nu s-a reţinut nicio prevedere legală ce ar fi fost încălcată şi nu s-au dispus niciun fel de măsuri.

Aşadar, ne mai fiind în fiinţă  motivul de nulitate/anulare a hotărârii   de dizolvare şi radiere în speţă, instanța respinge cererea de chemare în judecată.

Firma Mea este aici pentru a te ajuta! Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale. Echipa noastră este aici pentru a te ajuta! Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment