Curtea de Apel București a decis că administratorul nu poate solicita dizolvarea unei SRL pe motivul expirării valabilității sediului firmei

Last modified date

Comments: 0

Curtea de Apel București a decis că administratorul nu poate solicita dizolvarea unei SRL pentru motivul expirării valabilității sediului firmei

Lipsa valabilității sediului social al unei firme poate atrage sancțiunea dizolvării acesteia. Oricine poate să solicita instanței dizolvarea potrivit textului de lege.

Cu toate că textul de lege statuează în aceste fel, Curtea de Apel București a stabilit că administratorul unui SRL nu poate să solicite dizolvarea, deoarece el este persoana care are obligația să efectueze demersurile necesare pentru îndeplinirea condiției referitoare la sediul firmei, motiv pentru care el nu poate formula o astfel de cerere.

Părțile procesului

Reclamant – asociat/administrator SRL

Pârâtă –o SRL

Stare de fapt

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti reclamantul a solicitat, în contradictoriu cu pârâta (…) S.R.L., dizolvarea societăţii pârâte motivate de faptul că nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, respectiv că a expirat durata actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

Cererea a fost respinsă, împotriva hotărârii reclamantul formulând apel.

Poziția reclamantului

Reclamantul arată că este asociat al pârâtei (…)SRL, deţinând o cotă de 50% de participare la beneficii şi pierderi, precum şi administrator al acesteia, numit în funcţie pentru o durată nelimitată.

Restul de 50% din părţile sociale sunt deţinute de celălalt asociat şi administrator.

A precizat că a plecat din ţară la scurt timp după înfiinţarea societăţii, astfel încât de întreaga activitate a acesteia s-a ocupat celălalt asociat. Ulterior, în ciuda eforturilor sale, nu am mai putut lua legătura cu acesta, necunoscând unde locuieşte şi neavând nici măcar numărul său de telefon.

Mai arată că sediul social a fost stabilit la o adresă din București, în baza unui contract de închiriere încheiat pe o perioadă de 1 an, care a expirat în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care înțelege să invoce prevederile art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990: ”La cererea oricărei persoane interesate, 192 precum şi a ONRC, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care: c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social”.

În acest sens, susține că articolul de lege pe care și-a întemeiat acțiunea nu distinge în ceea ce priveşte calitatea persoanei care formulează cererea, în sensul că administratorii sau asociații societăţii nu ar putea să o formuleze. În consecinţă, în baza adagiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, cererea îndeplineşte exigenţele textului legal.

Soluția instanței

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la probatoriul administrat şi la dispoziţiile legale incidente, Curtea de Apel București constată următoarele:

Potrivit art. 237 alin. 1 lit. c) din Legea 31/1990: „La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a ONRC, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care: c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;”

Instanța de fond reţinut că, deşi reclamantul este o persoană interesată, în virtutea calităţii de asociat şi administrator al pârâtei, acesta îşi invocă propria culpă, constând în nerespectarea obligaţiilor ce îi reveneau în calitate de asociat şi de administrator al pârâtei, pentru a obţine beneficiul admiterii cererii de dizolvarea a societăţii (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

În speţă, sediul social al (…) SRL a fost stabilit în București la adresa (…), în baza contractului de închiriere încheiat pe o perioadă de un an, care în prezent a expirat.

Într-adevăr, sediul social este un element esenţial de identificare a societăţii comerciale cu răspundere limitată, aşa cum rezultă din art. 7 lit. b) din Legea 31/1990, iar intimata pârâtă avea obligaţia de a face demersurile necesare pentru a se menţiona informaţii actualizate cu privire la acesta în registrul comerţului, conform art. 21 lit. a) coroborat cu art. 22 alin. 1 din Legea 26/1990. Modificarea actului constitutiv se poate decide de către adunarea generală a societăţii, din care fac parte asociaţii acesteia, conform art. 192 şi art. 194  din Legea 31/1990, iar obligaţiile de efectuare a menţiunilor se pot aduce la îndeplinire atât de către asociat, cât şi de către administratorul societăţii, în baza art. 197 alin. 1 din Legea 31/1990 şi al art. 18 alin. 2 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul nr. 2594/2008.

Intimata pârâtă este reprezentată însă, de către apelantul reclamant, în calitate de asociat, deţinând o cotă de 50% de participare la beneficii şi pierderi, precum şi de administrator, numit în funcţie pentru o durată nelimitată.

Având în vedere că obligaţia de actualizare a datelor sociale îi incumbă apelantului reclamant, ca reprezentant legal al persoanei juridice, Curtea constată că în mod legal s-a respins acţiunea, acesta neputând invoca propria culpă pentru nerespectarea obligaţiilor legale care îi incumbă(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Sub alt aspect, neînţelegerile între asociaţi invocate de către apelant în susţinerea cererii, pot reprezenta motive pertinente pentru formularea unei alte acţiuni în justiţie, de dizolvare, în temeiul art. 227 alin.1 lit. e Legea 31/1990. Mai mult, şi în ipoteza în care celălalt asociat ar manifesta dezinteres faţă de activitatea societăţii, reclamantul are la dispoziţie mijloace legale pentru protejarea intereselor sale şi continuarea activităţii societăţii.

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge ca nefondat apelul.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment