Author: Cristian Andrei

Curtea de Apel Cluj a stabilit că asociatul care nu cumulează și calitatea de administrator într-un SRL poate să convoace adunarea generală cu autorizarea instanței

Administratul este cel care are competența de a convoca adunarea generală într-un SRL cel puțin odată pe an sau ori de câte ori este necesar. Părțile procesului Reclamant – asociat în SRL                    Pârâtă –Administratorul SRL și SRL Stare de fapt (…) SRL este deţinută în proporţie de egală de către cei doi asociaţi, foşti soţi, administrator fiind unul dintre asociați....

Tribunalul Iași a stabilit că dacă actul constitutiv al unui SRL nu prevede că părțile sociale se transmit succesorilor, asociații le pot achita contravaloarea părților sociale și continua activitatea fără ei

Părțile procesului Reclamant – un S.R.L. din Iași Pârâtă –OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…) Stare de fapt Societatea (…) S.R.L. a fost înființată prin acordul de voinţa a trei asociaţi. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, asociaţii (…) S.R.L. au hotărât continuarea activităţii (…)S.R.L. fără cooptarea moştenitorilor asociatului decedat, plata părților sociale către moştenitorii asociatului decedat, conform...

Tribunalul Cluj a stabilit că moartea asociatului unic atrage dizolvarea SRL dacă în actul constitutiv nu se prevede că activitatea va fi continuată cu moștenitorii

Ghid Părțile procesului Reclamant – moștenitori asociat unic Pârâtă –un SRL din Cluj Stare de fapt Asociatul unic al (…) SRL având şi calitatea de administrator numit pe perioadă nedeterminată, a decedat, iar în actul constitutiv nu există clauză  în lipsa clauzei pentru continuarea existenţei societăţii cu moştenitorii, Reclamanții moștenitori au solicitat instanței ca, prin hotărârea ce se va pronunța,...

Tribunalul Cluj a stabilit că sechestrul aplicat pe părțile sociale ale unui SRL nu împiedică dizolvarea și lichidarea firmei

Părțile procesului Reclamant – un SRL din Cluj Pârâtă –OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…) Stare de fapt Prin cererea având ca obiect dosar de mențiune — dizolvare, (…) SRL a solicitat înregistrarea mențiunilor corespunzător Hotărârii Asociatului unic prin care s-a decis dizolvarea societăţii şi lichidarea sa simultană, fără numire de lichidator, în temeiul dispozițiilor art. 235 din...

Dizolvare SRL Timișoara: o firmă se poate radia voluntar din registrul comerțului dacă nu are datorii

O instanță din Timișoara a stabilit că în urma inspecției fiscale, demarate ca urmare a demersului unui SRL de se radia, nu au existat datorăii către bugetul de stat, motiv pentru care nu există niciun impendiment pentru radierea firmei. Stare de fapt Reclamanta Administrația Județeană a Finanțelor Publice a solicitat anularea Hotărârii prin care asociatului unic a decis dizolvarea voluntară...

Nerespectarea majorității absolute SRL: motivul de nulitate a hotărârii AGA reținut de o instanță din Timișoara

Într-o cauză pe care a soluționat-o, instanța din Timișoara, a anulat o hotărâre a unui SRL pentru motivul nerespectării criteriului majorității absolute a părților sociale și a capitalului social. Ghid: Stare de fapt Reclamanta a arătat că a dobândit calitatea de asociat al (…) SRL la data de 15.05.2018, structura capitalului social fiind următoarea: (…) deţine 65.57% din capitalul social,...

Lipsa valabilității sediului firmei: SRL închis în Timișoara pentru acest motiv

Tribunalul Timiș a dispus dizolvarea unui SRL din Timisoara întrucât avea sediul social expirat, iar hotărârea Tribunalului Timiș a fost menținută în calea de atac. Situația de fapt Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul (…) a reţinut că, potrivit evidenţelor Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul (…), sediul pârâtei a fost stabilit în baza contractului de comodat din data...