Author: Cristian Andrei

Curtea de Apel București a stabilit că în cazul decesului unui asociat al SRL societatea va continua cu moștenitorii

Instanța a arătat că societatea nu poate continua ca SRL cu asociat unic dacă există o clauză de continuare cu moștenitorii Aspecte importnante: Stare de fapt Societatea (…) SRL a fost înfiinţată în anul 2000. Ulterior, prin decizii ale asociaţilor, aceasta a suferit mai multe modificări, inclusiv privind acţionariatul, ultima dată fiind acţionari în această societate apelantul-pârât (…) şi defunctul...

Curtea de Apel București a stabilit că asociatul – administrator într-un SRL poate contesta AGA prin care a fost numit un administrator nou

Curtea de Apel București a decis într-un dosar că asociatul – administrator dintr-un SRL poate să conteste hotărârea AGA prin care a fost numit un administrator nou, fără să poată contesta recovarea sa Aspecte importante: Stare de fapt Pe rol fiind apelul formulat de apelantul-reclamant (…) împotriva Sentinței civile nr. (…) din data de 23.11.2022 pronunțată de Tribunalul București –...

Tribunalul București a decis că micile neînțelegeri dintre asociații SRL nu sunt motive temeinice pentru care un asociat să obțină o soluție de retragere din firmă

Instanța a decis că existenţa unor neînţelegeri între asociaţii unui SRL datorate lipsei de comunicare, divergenţelor de opinie în ceea ce priveşte modalitatea de funcţionare a SRL şi lipsa de transparenţă în luarea deciziilor de către administrator, nu constituie motive care să justifice cererea unui asociat de retragere din firmă. Aspecte importante: Stare de fapt Prin cererea înregistrată pe rolul...

Asociat exclus dintr-un SRL pentru motivul nedepunerii capitalului social, hotărâre pronunțată de Tribunalul București

Tribunalul reţine că asociatul SRL care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, poate fi exclus din societate la cererea oricărui asociat sau a societăţii. Aspecte importante: Stare de fapt Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 08.05.2014, sub nr. (…), reclamanta S.C. R_____ I_____ E_____ S.R.L. în contradictoriu...

Este de neconceput ca unui asociat al unui SRL, cu atât mai mult atunci când cumulează calitatea de administrator, să i se nege dreptul de a pătrunde în sediul firmei, a decis Curtea de Apel Cluj

Orice asociat sau administrator al SRL are dreptul să se asigure de faptul că sediul şi mijloacele societăţii sunt corect folosite de către ceilalţi administratori. Aspecte importante: Stare de fapt Prin sentinţa civilă nr. 6293 din 30 noiembrie 2006 a Tribunalului Cluj, s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B.H.G. în contradictoriu cu pârâţii M.A.P., T.E.E. şi...

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că în cazul excluderii unui asociat al SRL acesta nu este îndreptățit să obțină în schimbul cotei sale din capital bunuri din firmă

Detinerea de catre asociatul exclus a unui procent de 50% din actiunile societatii comerciale, nu-l îndreptateste decât la restituirea capitalului social în aceasta proportie, iar nu la bunurile din patrimoniul social, care nu s-au dobândit prin aportul sau. (Î.C.C.J., sectia comerciala, decizia nr. 494 din 10 februarie 2004) Prin actiunea formulata la 20 octombrie 1999, reclamantul L.C. chemat în judecata...

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis excluderea asociatului din SRL pentru motivul folosirii autoturismului firmei în interes propriu, dar și pentru împiedicarea întrunirii asociaților SRL în adunarea generală

Instanța supremă a hotărât să îl excludă pe asociatul problemă și nu să dizolve SRL conform solicitărilor acestuia. Aspecte importante: Soluția instanței de apel Instanţa de apel a apreciat corect că instanţa de fond a reţinut că neînţelegerile dintre asociaţi sunt grave, iar în temeiul art. 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, asociatul exclus are dreptul la o...